تلفظ رو به فینگلیش میشه buysha تقریبا در نظر گرفت
البته ر خیلی خفیف و سطحی و گذرا تلفظ میشه
#books #bücher #کتابها
#deutschlernen #learninggermany #meindeutschland #sprache #language #zaban #lernen #آموزشزبانآلمانی #زبان #آلمانی #تدریس_خصوصی #تدریس #زبان_آلمانیمطالب جذاب