دوستان رای بدید . چند چراغ قرمز و سفید میدید به این اجرا ؟? تصور کنید شما داور هستید. .
. .
.
.
#گات_تلنت #آهنگ #موزیک
#شعبده_بازی #شعبده_بازي #جادو #جادوگری #استعدادیابی #عصرجدید #عصر_جدید #کلیپ #کلیپ_عالی #کلیپ_باحال #سرگرمی #موزیک #آهنگ #سیل #گات_تلنت_امریکا #گربه_ها #آموزش #آموزشرقص #رقص #رقص_شاد #علیخانی #علیخانی_احسان #گاتلنت_گل_یخ #گاتتلنت_گل_یخ #لباسمجلسی #لباس_ست #کیفمطالب جذاب