یکی از اهداف کوتاه مدتم خرید یه گوشی با باطری مقاوم به کمبود شارژ و تاچ مقاوم به زمین خوردگیه


Source by deformite