درگیری سنگینی بین نیروهای مقاومت دانشگاه هنر و لشکر علم و صنعت در زیرگذر چهارراه ولیعصر در جریانه و دفاع جانانه ی هنری ها پیشروی نیروهای زرهی علم و صنعت رو با مشکل مواجه کرده.
#جنگ_تهران_شریف


Source by عوضی روشندل