با #وام مسکن می توان ۱۲ متر خانه خرید!
وام ۱۶۰ میلیون تومانی زوجین تا حدود دو سال قبل حدود ۵۰ درصد قیمت یک خانه ۷۵ متری در تهران را پوشش می داد. هم اکنون قیمت میانگین مسکن در پایتخت ۱۲ میلیون و ۶۶۷ هزار تومان است.
https://t.co/RIElbGJyIG https://t.co/0XB3DoIkRQ


Source by آخرین اخبار روز دنیا