مسابقه داریم
سوال
بنظرتون اون آستینای قرمز بین زهرا و فاطمه متعلق به چه کس است ؟
الف برادر زهرا
ب پسر عمه فاطمه
ج صدرا
د برادر زهرا که میشه پسر عمه فاطمه و علی آقا
به قید قرعه ده آپارتمان میدیم به برندگان
#نینی #نینی_خوشکل #پسر #پسرزیبا #پسرخوشتیپ #پسرخوشکل #صدرازهرا #زهراصدرا #صدرا #زهرا #فالوور #خریدفالوور #افزایش_فالوور #لایکمطالب جذاب