کالاهایی که با کد های ۸۶۸ و ۸۶۹ در بارکد شروع میشوند محصول ترکیه است. با خرید هر کالایی با وجود این کدها و یا با خرید هر بلیط هواپیما و کشتی در واقع کمک کرده اید به خرید موشک و بمب و راکت و گلوله توسط فاشیستهای ترکیه برای کشتن مردم بیدفاع کورد در روژاوا !! وجدان شما قاضی شماست.


Source by Dr.Kermashani