انجام پروژه نصب #داكت و #شستشو ي نماي سنگي داروخانه ثامن توسط دستگاه واترجت
.
.
دسترسی با طناب سریع ترین راه رسیدن به هدف در ارتفاع می باشد.
سرعت،دقت،ایمنی
#شرکت_کار_در_ارتفاع_رایکا_آسمان
#ارتفاع
#رایکا_آسمان
#کاردرارتفاع_ایران
#کاردرارتفاع
#نماشویی
#پیچورولپلاک
#پیچ_و_رول_پلاک_نما
#نصب_شیشه
#جوشکاری
#برشکاری
#نصب_تابلو
#نصب_دوربین
#نورپردازی_نما
#ropeaccess
#workingatheights
#petzl
#Tehran
#Irata
#Raikasky
#rope
#access
#WEB : RAIKASKY.COM
.ایراتا