یه استادی داشتم میگفت اگر بتونید مسائل اقتصادی رو برای کسی که اقتصاد خونده نیست به زبان ساده تحلیل کنید جوری که کاملا قابل فهم باشه اون وقت هنر کردید؛
بنظرم حرفش میتونه تعمیم پیدا کنه به خیلی از رشته ها و حرفه های دیگه.


Source by ع‌ط‌ی‌ه