پست خداحافظی تاوارز مربی دروازبان سپاهان
بهترین فرصت برای جذب او هست مربی که بودنش در هرتیم مشکل دروازبانی را به کل حل میکند

#تراکتور#تراختور#تراختور_سازی#آذربایجان#تبریز#باکی#آنکارا#tractor#traxtor#tractur#traxtur
#سوگیتا#سوباسا#آنتونی_استوکس#اشکان_دژاگه #مسعود_شجاعی #دانیال_اسماعیلی_فر #اخباری #قارتالمطالب جذاب