نظرتون واجع به اين استايل چيه؟
.
بچه ها اينم بگم ك اين مدل گوشواره هاي مرواريدي امسال خيلي مد شده و به نظرم خيلي شيكه و گردن و بلند و كشيده نشون ميده😍
.
شما چطور نظرتونه؟
.
.
.
.
.
.
. . . .
.
#كارتعروسي#كارت_عروسي #عروسي_رويايي #سفره_عقد #عروسي#عروس#ودينگ#ودينگ_منيجر#س #لباسعروس#داماد#مادرعروس#مادرداماد#ساقدوش#ساقدوشی #عقد##سفره_عقد #خنچه_عقد #توربان_حجاب #تاج_عروس #ريسه #سالنزیبایی #ميكاپ_عرو # نامزدي#بله_برون #حلقه_ازدواج #شنل_عروس #حنابندان #ماشين_عروس #آرايش_عروس #تشريفات_عروسي #كفش_عروسمطالب جذاب