زندگی دو نیمه است، نیمه اول به امید نیمه دوم؛ نیمه دوم در حسرت نیمه اول، داورم ن…

زندگی دو نیمه است، نیمه اول به امید نیمه دوم؛ نیمه دوم در حسرت نیمه اول، داورم نداره هر کی هر بلایی دوس داره سرت میاره، پس با تمام کجودت برای نیمه اول بِجنگ.‌‌..😊 . 🎬چهار راه استانبول . @mohsen_kiaee 🖤❤ #mohsenkiaee 👈👑 فک میکردم با همه فرق می کنی، به درد می خوری؛ پس […]